PRIVACY STATEMENT

Inleiding
Praemium Advies neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@praemium-advies.nl.

Wie is Praemium Advies?
Praemium Advies is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (6721 DN) Bennekom aan Pr. Bernhardlaan 29, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50102729.

Praemium Advies is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praemium Advies de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Praemium Advies jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Praemium Advies persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Praemium Advies voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Praemium Advies worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing  
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website  
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Wettelijke verplichting
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Praemium Advies heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 • Wat zijn jouw rechten?
  Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
 • Beperken van de verwerking
  Je hebt, onder voorwaarden, het recht om Praemium Advies te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar
  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Praemium Advies of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht
  Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Praemium Advies te verkrijgen. Praemium Advies zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken
  In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Praemium Advies je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Praemium Advies
  Een verzoek kan verstuurd worden naar Info@praemium-advies.nl. Praemium Advies zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Praemium Advies een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Praemium Advies je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
 • Ontvangers van de persoonsgegevens
  Het kan zijn dat Praemium Advies verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Praemium Advies ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Praemium Advies worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Praemium Advies worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Praemium Advies je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@Praemium-Advies.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Praemium Advies jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@Praemium-Advies.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.